Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Powołanie Zespołu porozumiewawczego dla oceny (..)

Powołanie Zespołu porozumiewawczego
dla oceny eksploatacji
pod terenami miasta Zabrze

22 Lutego 2009

W dniu 20 lutego 2009 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Prezydentem Miasta Zabrze, Prezesem Zarządu Kompanii Węglowej S.A. oraz Prezesem Zarządu Zakładu Górniczego "Siltech" Sp. z o.o. w Zabrzu, w sprawie utworzenia Zespołu porozumiewawczego dla oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.

Teren miasta Zabrze znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej prowadzonej przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK "Bielszowice" w Rudzie Śląskiej i "Sośnica-Makoszowy" w Zabrzu oraz Zakład Górniczy "Siltech" Sp. z o.o. w Zabrzu.

Szczególnie istotnym problemem, którym ma zająć się Zespół jest eksploatacja prowadzona przez KWK "Bielszowice" pod zurbanizowaną dzielnicą miasta Zabrze-Pawłów. Do zadań powołanego Zespołu należy:

  • analiza informacji składanych przez zakłady górnicze o dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej wraz z określeniem jej skutków na powierzchnię,
  • ocena realizacji zabiegów profilaktycznych i prac naprawczych wykonywanych przez przedsiębiorców górniczych,
  • przedstawianie propozycji rozwiązań istotnych dla użytkowników powierzchni.

Przewodniczącym nowo powołanego Zespołu został dyrektor OUG w Gliwicach, który zapewni również jego obsługę administracyjną.

do góry