Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Udział przedstawicieli WUG w XVIII edycji Szkoły (..)

Udział przedstawicieli WUG w XVIII edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej

20 Lutego 2009

W dniach 16–19 lutego br. w Krakowie odbyła się XVIII edycja Szkoły Eksploatacji Podziemnej. W części obrad uczestniczył Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Piotr Litwa oraz inni przedstawiciele urzędów górniczych.

Prezes WUG uczestniczył w dniu 16 lutego br. w obradach sesji plenarnej poświęconej nowym technikom i technologiom przyszłości w procesie pozyskiwania i wykorzystywania surowców mineralnych oraz w jubileuszu 90-lecia profesora Stanisława Knothego.

W dniu 19 lutego br. Prezes WUG prowadził, wraz z prof. dr. hab. inż. Piotrem Czają, dziekanem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, sesję „Polskie górnictwo wobec działań Unii Europejskiej – od akcesji do prezydencji” poświęconą funkcjonowaniu polskiego górnictwa w świetle działań Unii Europejskiej. W poprzedzającym referaty słowie wstępnym Prezes WUG przedstawił m.in. zagadnienie realizacji w polskim górnictwie celów wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Sesja była współorganizowana przez Wyższy Urząd Górniczy, a patronat honorowy nad nią objął Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaj Dowgielewicz.

Wzorem lat poprzednich na zakończenie Szkoły Eksploatacji Podziemnej odbyła się uroczysta gala kolejnej edycji Konkursu „Bezpieczna Kopalnia”, organizowanego przez Wyższy Urząd Górniczy, Fundację „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego i Szkołę Eksploatacji Podziemnej. Podczas gali przedstawiono raport Wyższego Urzędu Górniczego na temat stanu bezpieczeństwa w polskim górnictwie. Wyniki Konkursu ogłosił Prezes Piotr Litwa. Laureatami w kategorii kopalń węgla kamiennego zostały: I miejsce – KWK „Jankowice”, II miejsce – ZG „Piekary”, III miejsce: KWK „Kazimierz Juliusz” oraz KWK „Brzeszcze–Silesia”. Ponadto Wielka Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienie dwóm kopalniom: KWK „Chwałowice” oraz KWK „Wieczorek”. W kategorii „kopalnie rud miedzi” w roku 2008 Kapituła Konkursu nie przyznała wyróżnienia z uwagi na zaistniałe wypadki śmiertelne.

Przedstawiciele WUG wygłosili podczas obrad Szkoły kilka referatów: w ramach sesji tematycznej poświęconej ryzyku w górnictwie zaprezentowano zagadnienie ryzyka chorób zawodowych w polskim górnictwie, natomiast podczas sesji plenarnej „Polskie górnictwo wobec działań Unii Europejskiej – od akcesji do prezydencji” przedstawiono zagadnienie transpozycji dyrektywy UE o odpadach wydobywczych do prawodawstwa polskiego oraz problematykę systemu kontroli wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych w świetle nowych przepisów UE.

Organizatorami Szkoły Eksploatacji Podziemnej są Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk i Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

do góry