Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Poznań: Spotkanie z przedstawicielami zakładów (..)

Poznań: Spotkanie z przedstawicielami zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite

28 Września 2011

27 września br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite.
W trakcie spotkania omówiono:
- regulacje prawne w zakresie gospodarki złożem,
- najważniejsze zadania OUG w świetle nowej ustawy Pgg,
- nową ustawę Pgg w odniesieniu do ruchu zakładów górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki złożem,
- gospodarowanie złożami kopalin w procesie eksploatacji oraz najczęściej występujące nieprawidłowości w gospodarce złożem ,
- stan wypadkowości w nadzorowanych zakładach górniczych oraz przyczyny i okoliczności zaistniałych wypadków,
- rolę "czynnika ludzkiego" w procesach pracy a zwłaszcza w ruchu zakładów górniczych,
- Wielkopolską Strategię Ograniczania Wypadków przy Pracy jako przykład popularyzacji działań związanych z bezpieczeństwem pracy.
Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja.

do góry