Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Prawidłowa ochrona układu oddechowego przed zagrożeniami (..)

Prawidłowa ochrona układu oddechowego przed zagrożeniami inhalacyjnymi występującymi w środowisku pracy

21 Maja 2024

W ramach działalności prewencyjnej mającej na celu  zmniejszenie oddziaływania pyłów szkodliwych dla zdrowia w polskim górnictwie, poprawę warunków pracy oraz zmniejszenie liczby chorób zawodowych, Wyższy Urząd Górniczy zorganizował szkolenie nt.: Prawidłowa ochrona układu oddechowego przed zagrożeniami inhalacyjnymi występującymi w środowisku pracy.

W szkoleniu, które odbyło się 21 maja 2024 r., w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, uczestniczyło 60 osób. Byli to przedstawiciele służb bhp przedsiębiorców podziemnych zakładów górniczych oraz urzędów górniczych.

Szkolenie prowadzili przedstawiciele Zakładu Ochron Osobistych, Pracowni Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego CIOP PIB, którzy w ramach szkolenia omówili następujące zagadnienia:

  • Rodzaje zagrożeń inhalacyjnych i wymagania prawne w ochronie układu oddechowego;
  • Podstawowy podział sprzętu ochrony układu oddechowego i jego zastosowanie;
  • Dobór sprzętu ochrony układy oddechowego do zagrożeń inhalacyjnych;
  • Prawidłowe użytkowanie sprzętu zwiększające skuteczność ochrony;
  • Indywidualne dopasowanie części twarzowej do wymiarów twarzy - pokaz z wykorzystaniem licznika cząstek PortaCount.
do góry