Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy oraz osobami (..)

Spotkanie ze społecznymi inspektorami pracy oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu

23 Maja 2024

We wtorek, 21 maja br. w zakładzie górniczym Kopalnia „Wiśniówka” w Wiśniówce, odbyło się spotkanie dyrektora  Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze społecznymi inspektorami pracy oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu.

Tematem obrad było omówienie:

  • stanu wypadkowości i niebezpiecznych zdarzeń w odkrywkowych zakładach górniczych, w tym przyczyn i okoliczności zdarzeń i wypadków zaistniałych w zakładach górniczych zlokalizowanych we właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach;
  • najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w wyniku kontroli zakładów górniczych;
  • zmian w obowiązujących przepisach prawa dotyczących prowadzenia ruchu zakładu górniczego, w tym szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego;
  • ukierunkowanych działań prewencyjnych mogących poprawić stan bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.
do góry