Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic

Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic

5 Października 2012

Staraniem Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych wydano w tym roku "Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz". Lektura książki autorstwa Huberta Schwarza jest obszerna, ale pouczająca i przydatna. Dostarcza szczegółową analizę zapisów nowej Ustawy Pgg, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r.

Hubert Schwarz jest radcą prawnym i prezesem Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych oraz Stałego Sądu Arbitrażowego we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie kontraktowym, korporacyjnym i arbitrażowym. Inspiracją do przygotowania wspomnianej książki były nie tylko jego liczne kontakty z przedsiębiorcami górniczymi. Uczestniczył w spotkaniach organizowanych w WUG, które dotyczyły przygotowania i zmian w przepisach wprowadzanych na mocy nowej ustawy Pgg.

Autor książki "Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz" zapewnia, że jego dzieło będzie dwutomowe. Pierwszy tom, który jest już dostępny dla zainteresowanych zawiera przepisy górnicze w aspekcie ich interpretacji i zastosowania oraz orzecznictwa w ich zakresie przedmiotowym. Drugi tom, który jest przygotowywany do druku w 2013 r. przyniesie komentarze dotyczące rozporządzenia BHP w górnictwie odkrywkowym.

Spis treści książki

        

do góry