Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkania z przedstawicielami odkrywkowych zakładów (..)

Spotkania z przedstawicielami odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite

5 Października 2012

2 i 4 października br. w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krośnie odbyły się spotkania kierownictwa Urzędu i pracowników inspekcyjno-technicznych z przedstawicielami przedsiębiorców odkrywkowych zakładów górniczych w zakresie tematyki gospodarowania złożami kopalin w procesie eksploatacji.
Podczas spotkań omówiono główne założenia "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014", w szczególności cele strategiczne w obszarze efektywnego wykorzystania bogactw mineralnych Polski dla obecnego i przyszłych pokoleń.
Przedstawiono zagadnienia dotyczące głównie tematyki związanej z racjonalną gospodarką zasobami złóż w procesie eksploatacji i prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie, obowiązkami służby geologicznej i mierniczej odkrywkowych zakładów górniczych, funkcjonowaniem funduszu likwidacji zakładu górniczego oraz przekazywaniem dokumentacji mierniczo – geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych do Archiwum przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, w aspekcie zmian wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
W ostatnim dniu spotkania uczestniczył Geolog Wojewódzki.

do góry