Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Prezes WUG spotkał się z dyrektorami okręgowych (..)

Prezes WUG spotkał się z dyrektorami okręgowych urzędów górniczych

26 Czerwca 2024

25 czerwca w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyła się narada dyrektorów okręgowych urzędów górniczych oraz departamentów WUG.

Naradę prowadził prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa. Uczestniczyli w niej wiceprezes WUG Piotr Wojtacha, dyrektorzy 10 okręgowych urzędów górniczych oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych WUG. Było to pierwsze spotkanie Piotra Litwy - powołanego 3 czerwca na stanowisko prezesa WUG - z dyrektorami wszystkich OUG, sprawującymi nadzór nad ponad 7 tysiącami zakładów na terenie całego kraju, w tym między innymi nad kopalniami węgla, rud miedzi, soli, zakładami wydobywającymi ropę naftową i gaz, wody lecznicze oraz kruszywa naturalne.

Prezes Litwa podkreślił, że zadania nadzoru górniczego mają różnorodny, często interdyscyplinarny charakter (od spraw bezpieczeństwa, poprzez nadzór rynku, gospodarowanie złożami, ochronę środowiska, po nadzór budowlany). Specjalistyczne procesy nadzorowane przez WUG i OUG wymagają doskonałego współdziałania fachowców z wielu dziedzin, dlatego tak ważna jest sprawna komunikacja w obrębie dwuinstancyjnej struktury nadzoru górniczego. W tym kontekście prezes WUG zapowiedział, że narady dyrektorów komórek i jednostek organizacyjnych będą się odbywały regularnie.

Narada Prezesa WUG z dyrektorami komórek i jednostek organizacyjnych WUG

Główna część narady poświęcona była omówieniu przez dyrektorów OUG najistotniejszych problemów związanych ze sprawowaniem przez nich nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych. Poruszano między innymi problemy wentylacji wyrobisk w kopalniach węglowych, norm technicznych dla maszyn w górnictwie miedziowym, zapadlisk na terenach likwidowanej kopalni rud cynku i ołowiu, odpowiedzialności skarbu państwa z tytułu szkód górniczych, bezpieczeństwa podziemnych tras turystycznych, planowania przestrzennego na terenach występowania wód leczniczych, drążenia tuneli drogowych z zastosowaniem techniki górniczej. W większości wypowiedzi zwracano uwagę na potrzebę wyposażenia urzędów górniczych w doskonalsze narzędzia prawne i techniczne (np. sprzęt informatyczny, drony, urządzenia pomiarowe), służące kontroli oraz zwalczaniu procederu nielegalnej eksploatacji kruszyw naturalnych.

do góry