Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownictwem ruchu Uzdrowiskowego Zakładu (..)

Spotkanie z kierownictwem ruchu Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego „Mateczny”, geologami i projektantami obiektów budowlanych

24 Czerwca 2024

W piątek, 21 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z Geologiem Wojewódzkim Województwa Małopolskiego, Geologiem Powiatowym Powiatu Krakowskiego, kierownictwem Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego „Mateczny”, geologami projektującymi i wykonującymi roboty geologiczne oraz projektantami obiektów budowlanych.

Podczas obrad omówiono zasad projektowania i wykonywania robót geologicznych na obszarach i terenach górniczych utworzonych w celu eksploatacji wód leczniczych i solanek metodą otworową, a także zasady projektowania obiektów budowlanych. W trakcie dyskusji poruszono także aspekty wynikające z potrzeb ochrony złóż wód leczniczych i solanek w procesie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego na terenach górniczych. Omówiono również zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących kompetencji organów administracji geologicznej i nadzoru górniczego.

do góry