Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim (..)

Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie

21 Kwietnia 2009

21 kwietnia 2009 r. w Targanicach rozpoczęła się XI Konferencja "Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie", organizowana przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa. Patronat nad tym wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

Konferencję otworzył Prezes WUG Piotr Litwa, który przedstawił jej założenia programowe, wyrażając przekonanie, że wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zaowocuje działaniami na rzecz poprawy stylu i jakości zarządzania bezpieczeństwem pracy w górnictwie. Podkreślił, że w 2008 r. zbyt często bezpośrednimi przyczynami wypadków w górnictwie były błędy ludzkie, takie jak niewłaściwa profilaktyka zagrożeń, nieprawidłowa organizacja pracy, pośpiech i rutyna, obsługa maszyn i urządzeń przez osoby o niewłaściwych kwalifikacjach, łamanie zasad ustalonych w regulaminach, instrukcjach i technologiach prowadzenia robót. Stąd organy nadzoru górniczego przywiązują dużą wagę do działań mających na celu podnoszenie świadomości zagrożeń występujących w zakładach górniczych oraz propagowanie bezpiecznych zachowań na stanowiskach pracy. Wśród przejawów aktywności w tym zakresie, poza działalnością inspekcyjną, wymienił udział urzędów górniczych w Europejskiej Kampanii "Zdrowe i Bezpieczne Miejsce Pracy", organizowanej pod egidą Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Piotr Litwa dokonał również uroczystego otwarcia ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz oceny ryzyka zawodowego w górnictwie organizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z WUG oraz pod honorowym patronatem Prezesa WUG. Podkreślił, że konferencja odbywa się w ramach tej kampanii i ma na celu m.in. pokazanie zasad i pozytywnych efektów prowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Nawiązał również do prowadzonych w Sejmie prac nad projektem nowej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, zwracając w tym kontekście uwagę na przesunięcie akcentów w sposobie sprawowania nadzoru i kontroli  nad  działalnością wydobywczą.

Prezentowane w pierwszym dniu konferencji wystąpienia obejmowały zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym.

W obradach uczestniczyło około 150 osób reprezentujących m.in. przedsiębiorstwa górnicze, jednostki naukowo-badawcze oraz organy nadzoru nad warunkami pracy.

do góry