Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów (..)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych

12 Lutego 2014

Zakończony został etap konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych, opracowanego na podstawie art. 113 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238). Aktualnie, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Środowiska, skierował projekt do uzgodnień międzyresortowych.

do góry