Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Promocja kultury bezpieczeństwa w Kopalni Siarki (..)

Promocja kultury bezpieczeństwa w Kopalni Siarki „Osiek”

8 Grudnia 2022

W środę, 7 grudnia br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach ze społecznym inspektorem pracy oraz osobami z kierownictwa i dozoru ruchu Zakładu Górniczego - Kopalnia Siarki „Osiek” w Osieku oraz z zakładów wykonujących roboty geologiczne lub inne roboty w ruchu tego zakładu.

Celem spotkania było zwiększenie skuteczności promocji kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładu górniczego oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne i inne roboty w ruchu tego zakładu.

Podczas obrad omawiano:

  • stan wypadkowości w zakładach górniczych w 2022 r.;
  • problematykę wdrażania przyjaznej dla pracowników bezpiecznej organizacji pracy i warunków pracy;
  • kwestię podjętych w zakładzie górniczym prób doświadczalnych w zakresie wypracowania nowych, bardziej skutecznych metod oczyszczania powietrza z siarkowodoru i oparów siarki na stanowiskach pracy, w szczególności w sterowniach eksploatacyjnych;
  • wdrożenie na wiertniach zmodyfikowanego urządzenia przeciwerupcyjnego, poprawiającego jego niezawodność w warunkach zagrożenia siarkowodorowego i erupcyjnego;
  • nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane w wyniku kontroli;
  • zasady zatrudniania firm zewnętrznych w ruchu zakładu górniczego;
  • wymogi w zakresie prowadzenia ruchu zakładu górniczego w warunkach zagrożeń siarkowodorowych;
  • prawa i obowiązki społecznego inspektora pracy.

Podczas spotkanie dyskutowano także o zakresie działań mogących poprawić stan bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

do góry