Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z pracownikami Oddziału Terenowego Urzędu (..)

Spotkanie z pracownikami Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach

8 Grudnia 2022

W środę, 7 grudnia br., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się spotkanie kierownictwa OUG z pracownikami Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku i departamentów Wyższego Urzędu Górniczego: Energomechanicznego oraz Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych. Naradę prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Tematyka spotkania obejmowała analizę stanu bezpieczeństwa w górnictwie oraz zagadnienia dotyczące:

  • wejścia w życie zmian w strukturze nadzoru górniczego po zniesieniu w tym roku Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach i Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach,
  • realizacji zadań wynikających z porozumienia zawartego w dniu 10 maja 2022 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych - w zakresie ilości stosowanych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Katowicach urządzeń ciśnieniowych i dźwignicowych oraz wycofanych z eksploatacji w latach 2021-2022 tego typu rodzaju urządzeń,
  • zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych oraz ich przedłużania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,
  • zmian ustawodawczych dotyczących eksploatacji urządzeń ciśnieniowych.
do góry