Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Przedstawiciel WUG ponownie przewodniczącym Stałej Grupy (..)

Przedstawiciel WUG ponownie przewodniczącym Stałej Grupy Roboczej Komitetu Doradczego Komisji Europejskiej

16 Maja 2019

We wtorek, 14 maja w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Stałej Grupy Roboczej ds. Górnictwa i Innych Gałęzi Przemysłu Wydobywczego działającej w ramach Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Komisji Europejskiej. Uczestniczył w nim, jako przedstawiciel strony rządowej, Roman Sąsiadek - główny specjalista w Departamencie Energomechanicznym Wyższego Urzędu Górniczego.

Na mocy Decyzji Rady z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, Roman Sąsiadek objął po raz kolejny funkcję zastępcy członka Komitetu Doradczego Komisji Europejskiej. Poprzednio powierzono mu tę funkcję na trzyletnią kadencję w latach 2013 i 2016.

Ponadto reprezentant WUG został wybrany na przewodniczącego Stałej Grupy Roboczej ds. Górnictwa i Innych Gałęzi Przemysłu Wydobywczego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Komisji Europejskiej. Jest to jedyna Stała Grupa Robocza powołana przez Komitet Doradczy. Funkcję tę Roman Sąsiadek będzie pełnił już po raz kolejny. Poprzednio było to w latach 2013-2016.

do góry