Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wymiana doświadczeń organów nadzoru górniczego Polski, (..)

Wymiana doświadczeń organów nadzoru górniczego Polski, Czech i Słowacji

17 Maja 2019

W dniach 15–16 maja br., w Jihlavie (Czechy), odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. Uczestniczyli w niej, w randze prezesów i wiceprezesów, przedstawiciele organów nadzoru górniczego z Polski, Czech i Słowacji. Delegacji Wyższego Urzędu Górniczego, w której skład wchodzili także Wiceprezes WUG Krzysztof Król i Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku Lidia Król, przewodniczył Prezes WUG Adam Mirek.

Podczas konferencji przedstawiono kilkanaście referatów i prezentacji, których głównym przesłaniem było propagowanie zasad bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwach górniczych Polski, Czech i Słowacji. Prezentację nt. stanu wypadkowości i działań profilaktycznych w polskim górnictwie, przedstawili Prezes WUG Adam Mirek i Wiceprezes WUG Krzysztof Król.

Podczas konferencji poruszona została również kwestia tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło w dniu 20 grudnia 2018 r. w kopalni w Stonawie. Omówiono także zasady prowadzenia nadzoru nad podziemnymi trasami turystycznym w Republice Czeskiej.

do góry