Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Przegląd filmów instruktażowych "Bezpieczna szychta"

Przegląd filmów instruktażowych "Bezpieczna szychta"

28 Maja 2009

W dniu 28 maja 2009 r. w Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach odbył się przegląd filmów instruktażowych "Bezpieczna szychta". Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Prezesa WUG.

Przegląd został zorganizowany przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach.

W wystąpieniu poprzedzającym pokaz filmów Prezes Piotr Litwa nawiązał do roli szkoleń zawodowych w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy pod ziemią. W tym kontekście stwierdził, że tradycyjny model szkoleń, polegający na przekazywaniu wiedzy biernym słuchaczom, powinien zostać zastąpiony modelem pozwalającym uczestnikom korzystać z własnych doświadczeń, łączyć teorię z realnymi sytuacjami oraz dokonywać transpozycji wiedzy na różne sytuacje występujące w miejscu pracy. Podkreślił, że to właśnie dzięki przekazowi filmowemu można w sposób skuteczny zobrazować całą złożoność i dynamikę zagrożeń występujących w górnictwie. Wyraził przekonanie, że przegląd zainspiruje autorów szkoleń zawodowych przeznaczonych dla pracowników górnictwa do poszukiwania nowych, coraz bardziej skutecznych form przekazu.

Jak podkreślają organizatorzy przeglądu, jego celem było wywołanie społecznej dyskusji nad skutecznymi formami edukacji pracowniczej w zakresie bezpieczeństwa pracy, dążenie do stałego ulepszania tego systemu oraz skutecznej profilaktyki.

Podczas imprezy zaprezentowano 16 filmów instruktażowych poświęconych różnym zagrożeniom w górnictwie. Ponadto przedstawiono film dokumentalny produkcji TVN pt. "Katastrofy górnicze".

do góry