Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Seminarium na temat wyników prac Komisji powołanej dla (..)

Seminarium na temat wyników prac Komisji powołanej dla zbadania przyczyn i okoliczności awarii górniczego wyciągu szybowego w KWK "Bielszowice"

27 Maja 2009
W dniu 27 maja 2009 r. w WUG odbyło się seminarium poświęcone przedstawieniu wyników prac Komisji powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla zbadania przyczyn i okoliczności awarii górniczego wyciągu szybowego zaistniałej w dniu 10 sierpnia 2008 r. w zakładzie górniczym Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Bielszowice" w Rudzie Śląskiej. Wzięli w nim udział kierownicy działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych.

Podczas seminarium omówiono przebieg prac Komisji. Przedstawiono analizę technologii wymiany lin nośnych z uwzględnieniem technologii zastosowanej w KWK "Bielszowice" oraz ocenę techniczną zestawu remontowego do robót szybowych zastosowanego do wymiany lin nośnych górniczego wyciągu szybowego w szybie V KWK "Bielszowice". Zaprezentowano wnioski z prac Komisji ds. zdarzenia w KWK "Bielszowice". Ponadto przedstawiono prace Komisji powołanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej w KWK "Szczygłowice". W dalszej części seminarium omówiono zasady stosowania urządzeń elektrycznych w podziemiach zakładów górniczych oraz kwestie bezpieczeństwa związane z ruchem urządzeń energomechanicznych. Następnie podjęto dyskusję wokół poruszonych zagadnień.
do góry