Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Przemysł wapienniczy w regionie świętokrzyskim – (..)

Przemysł wapienniczy w regionie świętokrzyskim – szanse i zagrożenia

15 Września 2010
W dniu 13 września 2010 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego poświęcone tematowi "Przemysł wapienniczy w regionie świętokrzyskim – szanse i zagrożenia".

Spotkanie miało na celu przedstawienie problemów, uwarunkowań i zagrożeń branży wapienniczej. Szczególne zainteresowanie parlamentarzystów wzbudziło zagadnienie nie uregulowanej kwestii złóż antropogenicznych, co może skutkować koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, np. jak za odpady wydobywcze oraz problem braku możliwości zastosowania wywłaszczeń, który blokuje inwestycje i rozwój firm.

W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, wójtowie gmin na których zlokalizowane są zakłady przemysłu wapienniczego, przedstawiciele zakładów wapienniczych oraz dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach.
do góry