Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowe stanowiska prawne na stronie WUG

Nowe stanowiska prawne na stronie WUG

13 Września 2010

W zakładce stanowiska prawne zamieszczono 5 nowych stanowisk, dotyczących: pasa bezpieczeństwa dla maszyn, zaliczenia praktyki osobom ubiegającym się o stwierdzenie kwalifikacji, kwalifikacji kierownika działu energomechanicznego, badań psychofizycznych pracowników zatrudnionych w ruchu podziemnego zakładu górniczego na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji oraz prowadzenia i organizowania prac w ruchu podziemnego zakładu górniczego.

Zakładka ta stanowi przede wszystkim zbiór wyjaśnień treści konkretnych przepisów, bloku przepisów albo konkretnego zagadnienia (problemu), stanowiącego przedmiot regulacji jednego albo kilku aktów normatywnych. Celem zakładki nie jest interpretowanie przepisów prawa, gdyż stanowiska te nie mają mocy wiążącej, ale przybliżenie Zainteresowanym obowiązującego stanu prawnego oraz wynikających z tego stanu konsekwencji.

Za redagowanie zakładki jest odpowiedzialny Departament Prawny.

do góry