Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Przewodnictwo Wyższego Urzędu Górniczego w grupie ATEX (..)

Przewodnictwo Wyższego Urzędu Górniczego w grupie ATEX AdCo

7 Grudnia 2021

2 grudnia br. podczas posiedzenia grupy ATEX AdCo objęcie jej przewodnictwa powierzono Wyższemu Urzędowi Górniczemu, który będzie reprezentowany przez Romana Sąsiadka - zastępcę dyrektora Departamentu Energomechanicznego.

ATEX AdCo to europejska grupa robocza ds. współpracy administracyjnej w obszarze Dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. W jej skład wchodzą przedstawiciele organów nadzoru rynku państw członkowskich.

Grupa została powołana m.in. w celu:

  • osiągnięcia jednolicie wysokiego poziomu egzekwowania właściwych przepisów UE,
  • wymiany informacji między organami państw członkowskich dotyczących krajowych mechanizmów nadzoru rynku i przyjętych rozwiązań,
  • wdrożenia dobrych praktyk w dziedzinie nadzoru rynku, wymiany doświadczeń i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z nadzorem rynku.
do góry