Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w (..)

Spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Opolu

7 Grudnia 2021

W poniedziałek, 6 grudnia br., odbyła się wideokonferencja z udziałem zastępcy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach ds. górniczych zakładów odkrywkowych, gospodarki złożem, ochrony środowiska i budowlanych z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Opolu.

W trakcie obrad przedstawiono szczegółowo zakres nadzoru i kontroli dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nad ruchem odkrywkowych zakładów górniczych w województwie opolskim, w szczególności dotyczący ochrony środowiska i rekultywacji gruntów po działalności górniczej.

Zaprezentowano również dane z bieżącej działalności OUG w Gliwicach w zakresie badania spraw nielegalnej eksploatacji kopalin i opiniowania rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych oraz oddziaływania odkrywkowych zakładów górniczych na środowisko, w tym gospodarki wodami z dopływów naturalnych i gospodarki odpadami.

Omówiono również zakres i sposoby współpracy, w tym wymiany informacji i wniosków wynikających z badanych problemów o istotnym znaczeniu dla środowiska oraz informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji drugiego organu.

Obrady zorganizowano w ramach realizacji porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Warszawie pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, którego celem jest m.in. zapewnienie sprawnego współdziałania organów w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w ramach posiadanych kompetencji.

do góry