Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Przystąpienie do Wielkopolskiej Strategii Ograniczania (..)

Przystąpienie do Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy

27 Kwietnia 2010
W dniu 23 kwietnia 2010 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu podpisał dokument programowy oraz deklarację przystąpienia do Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010–2012. Uroczystość odbyła się w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.

Podstawowym celem Wielkopolskiej Strategii jest ograniczenie liczby wypadków poprzez kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa oraz dotarcie do pracodawców i przedsiębiorców z informacją o podjętej misji zintegrowanego podejścia do ograniczania wypadków przy pracy, uwzględniającego poszczególne etapy tego procesu, różne potrzeby pracodawców, a także zmiany zachodzące w środowisku pracy.

Patronat nad Wielkopolską Strategią Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010–2012 objęli Wojewoda Wielkopolski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
do góry