Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zatrzymanie robót górniczych w KWK "Murcki-Staszic" Ruch (..)

Zatrzymanie robót górniczych w KWK "Murcki-Staszic" Ruch "Staszic"

29 Kwietnia 2010
W dniu 28 kwietnia 2010 r. na zmianie I, nadinspektor OUG w Katowicach przeprowadził kontrolę doraźną w wyrobiskach oddziału KG-3 w pokładzie 510/II na poziomie 840 m w KWK "Murcki-Staszic" Ruch "Staszic" w Katowicach.
W kontrolowanym rejonie pokład 510/II, w którym prowadzona jest eksploatacja ścianą 04a, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
W czasie kontroli stwierdzono brak dwóch czujników metanometrii automatycznej w dowierzchni 5a, w rejonie skrzyżowania ze ścianą 04a w wylotowym prądzie powietrza ze ściany, co było niezgodne z ustaleniami zawartymi w projekcie technicznym ściany.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach zatrzymał prowadzenie wydobycia w ścianie 04a do czasu zabudowania brakujących czujników metanometrii automatycznej w dowierzchni 5a oraz wszczął postępowanie wyjaśniające.
do góry