Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rada Ochrony Pracy o górnikach

Rada Ochrony Pracy o górnikach

29 Kwietnia 2015

28 kwietnia br., w 11. dniu akcji ratowniczej w Kopalni „Wujek” Ruch Śląsk, na specjalnej sesji zebrała się Rada Ochrony Pracy. Zgromadzeni zapewniali, że z niesłabnącą nadzieją czekają na uratowanie poszukiwanych dwóch górników. W sali kolumnowej Sejmu kilkakrotnie nawiązywano do wypadków i zagrożeń występujących w górnictwie. Prezes WUG Mirosław Koziura przedstawił przyczyny niebezpiecznych zdarzeń i trendy wypadkowe w przemyśle wydobywczym ze szczególnym uwzględnieniem kopalń węgla kamiennego. Zapewnił, że dopóki w górnictwie dochodzić będzie do wypadków śmiertelnych i ciężkich nadzór górniczy nie zaprzestanie doskonalenia form swojego funkcjonowania i skutecznego oddziaływania na przedsiębiorców. W ubiegłym roku zatrzymano 1939 niebezpiecznie prowadzonych robót w zakładach górniczych. Każda z nich mogła doprowadzić do wypadku i kolejnych ofiar.

Uroczysta sesja ROP została zwołana z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Podczas obrad cały czas na mównicy paliła się świeca - symbol pamięci o ofiarach tych zdarzeń. Każdego roku na świecie dochodzi do 270 mln wypadków przy pracy, w tym 350 tys. śmiertelnych. Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka podkreśliła, że jest to prawie tysiąc wypadków śmiertelnych przy pracy dziennie.

Działająca przy parlamencie Rada zaapelowała do Sejmu o zdecydowane działania na rzecz poprawy warunków pracy. Podkreślono przy tym, że dbałość o zdrowie i życie zatrudnionych wciąż jest dalekie od oczekiwań i nadal zdarzają się wypadki przy pracy, co niesie za sobą wysokie koszty społeczne. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy w Polsce należą do sfer wymagających ciągłego monitorowania i regulacji, a nawet wykraczania poza mechanizmy rynkowe.

Podczas obrad wskazywano, że w Polsce w następstwie wypadków przy pracy ginie rocznie około 300 osób, a kolejne 600 odnosi poważne obrażenia. Najwięcej wypadków zdarza się w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, górnictwie i transporcie. Jak podkreśliła przewodnicząca ROP Izabela Mrzygłocka, w Polsce każdemu pracownikowi przysługuje prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Mówiła, że do ludzkich dramatów prowadzi lekceważenie zagrożeń, nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tolerowanie przez nadzór techniczny zachowań zwiększających ryzyko wypadku, zły stan techniczny urządzeń ochronnych czy nie wyposażenie pracowników w wymagane środki ochrony indywidualnej.

W uroczystym posiedzeniu ROP uczestniczyli przedstawiciele resortów, inspekcji, instytutów, związków zawodowych i stowarzyszeń zajmujących się na co dzień warunkami pracy. Obrady połączone były z konferencją pt. „Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, higieny i czasu pracy w dziedzinach gospodarki, w których występuje największa liczba wypadków przy pracy”.

28 kwietnia przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, proklamowany przez Międzynarodowa Organizacja Pracy. W Polsce ustanowił go Sejm w 2003 r. Związkowcy obchodzą go jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

do góry