Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych na (..)

Rekultywacja i rewitalizacja terenów pogórniczych na Śląsku

27 Marca 2014
W dniu 26 marca 2014 r. we Wrocławiu odbyła się I część konferencji nt.: "Zadania w obszarze rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych na Dolnym i Górnym Śląsku" zorganizowanej w ramach współpracy polsko-niemieckiej, której rolę gospodarza pełnił zastępca Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Włodzimierz Chlebosz .
Ze strony niemieckiej w konferencji uczestniczyli:
- Minister Stanu Środowiska i Rolnictwa Saksonii – Frank Kupfer,
- z-ca Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu – Heidrun I. Jung,
- przedstawiciele firm specjalizujących się w rekultywacji i naprawie szkód na terenach pogórniczych.

Polska strona reprezentowana była m.in. przez:
- Urzędy Wojewódzki i Marszałkowski,
- Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu,
- przedstawicieli nauki z: Politechniki Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej oraz przedstawicieli jednostek badawczo - projektowych "KGHM Cuprum" i "Poltegor",
- przedstawicieli polskich firm specjalizujących się w rekultywacji i naprawie szkód na terenach pogórniczych oraz samych przedsiębiorców górniczych.

W trakcie konferencji wygłoszono cztery referaty i przedstawiono prezentacje dotyczące działań oraz procedur ochrony środowiska i procesów rekultywacyjnych gruntów po działalności górniczej na terenie Dolnego Śląska.
Dyrektor OUG we Wrocławiu – Robert Podolski przedstawił prezentację nt.: "Działania rekultywacyjne na terenach po działalności górniczej na Dolnym Śląsku. Rola Okręgowego Urzędu Górniczego".
do góry