Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

27 Marca 2014

W dniu 26 marca br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, z udziałem przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju oraz Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach.

Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników,
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2013r. i 2 miesiącach 2014r., w szczególności w zakresie rozpoznawania i zwalczania współwystępujących zagrożeń: metanowego i pożarowego oraz nieprawidłowego stanu obudowy wyrobisk korytarzowych i ścianowych,
- obowiązek bezzwłocznego powiadamiania dyrektora OUG o zaistniałych w ruchu zakładu górniczego określonych niebezpiecznych zdarzeniach i wypadkach.

Kierownicy ruchu zakładów górniczych: KWK "Bielszowice", KWK "Budryk" i KWK "Sośnica – Makoszowy" omówili zamierzenia odnośnie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych. W trakcie prezentacji wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w 2013r. i w pierwszych miesiącach 2014r., Dyrektor OUG w Gliwicach przedstawił wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn tych wypadków oraz zdarzeń. Szczególną uwagę zwrócił na konieczność bieżącej likwidacji wyrobisk przyścianowych w celu wyeliminowania możliwości tworzenia się nagromadzeń metanu oraz zwiększenie dyscypliny pracy elektromonterów.
Przypomniał również o konieczności niezwłocznego powiadamiania dyrektora OUG o zaistniałych w ruchu zakładu górniczego niebezpiecznych zdarzeniach i wypadkach.

do góry