Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 (..)

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

1 Lipca 2016

30 czerwca br. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. poz. 949). Treść rozporządzenia jest dostępna pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/949

Ogłoszony akt przewiduje jedynie zmianę brzmienia przepisu dotyczącego terminu wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

Zgodnie ze znowelizowanym § 44 rozporządzenia, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przepisy nowelizowanego rozporządzenia są merytorycznie powiązane z przepisami dotyczącymi prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, które zostaną wydane na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Ze względu na to, że przepisy, które zostaną wydane na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, nie zostały jeszcze ogłoszone, konieczne było zmodyfikowanie terminu wejścia w życie aktu wydanego przez ministra właściwego do spraw środowiska, w celu zapewnienia wewnętrznej spójności systemu prawa. Zbyt wczesne wejście w życie przepisów wydanych przez ministra właściwego do spraw środowiska w stosunku do przepisów, które zostaną wydane przez ministra właściwego do spraw energii na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, mogłoby wywołać znaczącą „niekompatybilność" przepisów dotyczących górnictwa podziemnego, wydanych na podstawie art. 118 ust. 4 tej ustawy, oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

do góry