Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie (..)

Spotkanie z pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz obsługującymi maszyny i urządzenia elektryczne

1 Lipca 2016

30 czerwca br. Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie zorganizował w Kopalni Soli „Wieliczka” w Wieliczce spotkanie z przedstawicielami służb elektrycznych odpowiedzialnymi za przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz obsługującymi maszyny i urządzenia elektryczne w celu omówienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.

Uczestnicy wydarzenia dyskutowali na temat: przyczyn i okoliczności wypadków związanych z ruchem maszyn i urządzeń elektrycznych, aktualnych regulacji prawnych dotyczących organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz nieprawidłowości w zakresie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stwierdzanych podczas przeprowadzanych kontroli.

do góry