Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 (..)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r.

20 Lipca 2010
W dniu 14 lipca 2010 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 126, poz. 855). Jest to druga nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.; poprzednia weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2006 r.
Inicjatywę legislacyjną w tym zakresie podjął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, kierując stosowne wystąpienia do Ministra Gospodarki oraz Ministra Środowiska.
Rozwiązania zamieszczone w rozporządzeniu dotyczą m.in.:
1) wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz oceny stanu technicznego sekcji obudów zmechanizowanych;
2) zagrożenia metanowego w drążonych wyrobiskach korytarzowych;
3) zagrożenia tąpaniami w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi;
4) likwidacji szybów i szybików.
Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 14 sierpnia 2010 r.
W zakładce "Prawo" jest już dostępny zarówno tekst wspomnianej nowelizacji, jak i tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z 2006 r. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r. Nr 126, poz. 855), według stanu na dzień 14 sierpnia 2010 r.
do góry