Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Komisja do spraw Ochrony Powierzchni

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni

19 Lipca 2010
W dniu 16 lipca 2010 r. o godzinie 10 00, w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni. Przedmiotem obrad Komisji była "Aktualizacja studium rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego w aspekcie oddziaływania wstrząsów na zabudowę powierzchni, towarzyszących eksploatacji KWK "Piast" oraz KWK "Ziemowit" w parcelach D, E i F do 2013 roku, w świetle realizacji opinii zawartych w Uchwale nr 2/2010 Komisji do spraw Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym".
Z wnioskiem o wydanie opinii wystąpił Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Posiedzeniu przewodniczył  prof. dr hab. inż. Edward Popiołek. Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele: organów nadzoru górniczego w tym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Przedsiębiorcy – tj. Kompanii Węglowej S.A. oraz samorządu terytorialnego: Starosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego, Burmistrz Miasta Bieruń, Wójt Gminy Chełm Śląski, Burmistrz Miasta Chełmek.
do góry