Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rozstrzygnięto Konkurs Fotograficzny Górnictwo z zasadami

Rozstrzygnięto Konkurs Fotograficzny Górnictwo z zasadami

21 Listopada 2012

W pierwszej edycji ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. "Górnictwo z zasadami" liderami okazały się kobiety. Damski punkt widzenia na bezpieczeństwo pracy w górnictwie zyskał w ocenie Kapituły Konkursu najwyższe lokaty za: walory artystyczne i techniczne przesłanych fotografii, trafność ujęcia tematu oraz staranność merytoryczną.

Nagrodę główną w wysokości 1200 zł przyznano Elżbiecie Komarzyńskiej za pracę pt. "Maszyny i wiatraki". Laureatką drugiej nagrody ( 900 zł) została Klaudyna Filipiak za fotografię pt. "W ścianie – Ziemowit". Trzecia nagroda (700 zł) trafi do Macieja Dorosińskiego za fotografię pt: "W zawieszeniu": Taki jest werdykt jurorów, którzy obradowali 29 października br.

Ponadto Rada Honorowa Konkursu ustanowiła trzy równorzędne wyróżnienia ( po 300 zł ) dla: Marka Stańczyka za zdjęcie pt. "W ruchu II"; Krzysztofa Lisewskiego za zdjęcie pt: "Kombajnista" oraz Wiktora Drozda za fotografię pt. " … pracowałem NIEbezpiecznie …".

Jurorzy wspólnie z Radą Honorową przyznali nagrodę specjalną poza konkursem w wysokości 500 zł dla Marka Bogacza, pracownika Specjalistycznego Urzędu Górniczego za fotografię przedstawiającą drążenie szybu kopalnianego. Uznano, że nagradzając wyjątkowo duże walory artystyczne i merytoryczne tego zdjęcia zachęci się pracowników inspekcyjnych nadzoru górniczego do dokumentowania i przedstawiania swoich poczynań zawodowych w niekonwencjonalny i kreatywny sposób.

Nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy zostaną wręczone wszystkim laureatom podczas uroczystości barbórkowej WUG, która odbędzie się 4 grudnia br. w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Wystawa nagrodzonych oraz wyróżnionych fotografii będzie eksponowana w foyer auli koncertowej, w której odbywać się będzie świąteczne spotkaniu pracowników nadzoru górniczego. Później zostanie przeniesiona do siedziby WUG w Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 31.

Konkurs miał charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Organizowany był przez WUG przy współpracy z Fundacją Bezpieczne Górnictwo im. Prof. W. Cybulskiego. Został ogłoszony 14 lutego br. Nadrzędnym celem konkursu jest promocja bezpieczeństwa szeroko rozumianego w górnictwie otworowym, podziemnym, odkrywkowym oraz przestrzegania zasad BHP, stosowanie środków ochrony indywidualnej, a także bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń w górnictwie.

Do konkursu zgłoszono 94 zdjęcia. Prace konkursowe zostały komisyjnie zakodowane, tak aby jurorzy mogli zachować bezstronność dokonując wyboru najlepszych w swojej ocenie zdjęć, nie sugerując się nazwiskami wykonawców. Kapitułą Konkursowa przyjęła, że główną nagrodę otrzyma zdjęcie, która zdobędzie najwięcej głosów, a II miejsce i III miejsce zajmą fotografie, które uzyskają odpowiednią, najwyższą w kolejności liczbę punktów. Zgodnie z regulaminem na laureatów czekały trzy nagrody i trzy wyróżnienia finansowane przez Fundację Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego działającą od 15 lat przy WUG.

W Kapitule Konkursu powołanej przez organizatora pracowali zawodowi fotoreporterzy, jedni z najlepszych na Śląsku. Dyrektorzy departamentów oraz prawnik WUG oprócz funkcji jurorów spełniali także zadania doradcza m.in. w kwestiach BHP i wymogów, które powinny spełniać przedstawiane na fotografiach maszyny i urządzenia. Kapituła Konkursu pracowała w następującym składzie: Arkadiusz Gola, fotoreporter Dziennika Zachodniego (przewodniczący Kapituły), Tomasz Jodłowski – fotoreporter Rzeczpospolitej; Andrzej Grygiel - fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej, Jolanta Talarczyk - rzecznik prasowy WUG; Jacek Romuk – prawnik WUG, członek zarządu Fundacji "Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego; Janusz Malinga – dyrektor Departament Warunków Pracy WUG; Józef Koczwara – dyrektor Departamentu Energomechanicznego, członek zarządu Fundacji "Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego; Agnieszka Bednarczyk z Gabinet Prezesa WUG (sekretarz Komisji Konkursowej).

Wyróżnienia zostały przyznane przez Radę Honorową Konkursu, w której zasiadali: Piotr Litwa – prezes WUG; Jacek Bielawa – dyrektor generalny WUG, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 90-lecia WUG; Józef Dubiński – dyrektor GIG, przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. Prof. W. Cybulskiego, Krzysztof Cybulski – prezes Zarządu Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. Prof. W Cybulskiego.

do góry