Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XXXI posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

XXXI posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

21 Listopada 2012

Podczas dzisiejszego, XXXI posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie minutą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy w 2006 roku w KWK "Halemba" (należącej do KW SA). Obrady zbiegły się z szóstą rocznicą wypadku zbiorowego, w którym śmierć poniosło 23 górników.
Komisja działa pod przewodnictwem prof. Jozefa Dubińskiego i jest gremium doradczym prezesa WUG. W trakcie dzisiejszego posiedzenia dokonano analizy stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2012 roku. Przedstawiciele zarządów firm wydobywczych referowali realizację programów zmierzających do zmniejszenia liczby wypadków oraz poprawy warunków pracy. Nową inicjatywą w tym zakresie są prowadzone przez WUG przygotowania do Europejskiej Platformy Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Porozumienie o współpracy firm polskich i zagranicznych ma być podpisane w grudniu br. Jego zadaniem jest opracowanie jednolitych standardów oceny stanu bezpieczeństwa w zakładach górniczych w Europie. Największe efekty w zakresie zmniejszenia wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego wykazuje w tym roku JSW SA.
Wojciech Magiera, wiceprezes WUG przedstawił sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego, która została powołana w ramach Komisji Bezpieczeństwa. Podczas posiedzenia wypracowano wnioski, które posłużą do zredagowania uchwały. Uczestnicy obrad uznali, że należy rozpowszechnić katalog dobrych praktyk w zakresie zwalczania pyłów szkodliwych dla zdrowia wśród pracowników i przedsiębiorców branży górnictwa węgla kamiennego. Katalog powinien być stosowany przez przedsiębiorców z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i obecnie stosowanych rozwiązań. W uchwale, która zostanie przyjęta na kolejnym posiedzeniu znajdzie się zapis o wystąpieniu do przedsiębiorców górniczych o kontynuację działań profilaktycznych w celu podniesienia bezpieczeństwa pracy w firmach zewnętrznych.

do góry