Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ruda Śląska: Posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego

Ruda Śląska: Posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego

11 Maja 2012

10 maja br. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Pokój" w Rudzie Śląskiej, odbyło się 13 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska. Spotkaniu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli Prezydent i Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska, przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego, przedstawiciele centrali Kompanii Węglowej S.A., Dyrektorzy: KWK "Pokój", KWK "Halemba-Wirek", KWK "Bielszowice", przedstawiciel KHW S.A. i KWK "Wujek" oraz Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej.
Podczas spotkania omówiono:
- zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2011 r. i I kwartale 2012 r. oraz projektowanej w II i III kwartale 2012 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu,
- realizację rzeczowo-finansową usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych w 2011 roku oraz plany w tym zakresie na rok 2012,
- realizację zadań hydrotechnicznych na potokach Bielszowickim oraz Jamna, przebudowę rurociągu ø 1400 wody pitnej w rejonie pomiędzy ul. 1-go Maja i ul. Halembskiej, stan prac zabezpieczających rejon Parku Strzelnica i ul. Basenowej przed podtopieniami, postęp i zakres prac związanych z przebudową ul. Bielszowickiej,
- zakres prac remontowych wykonywanych w nawierzchniach dróg i konstrukcji wiaduktów,
- planowaną eksploatację górniczą w obrębie istniejących filarów ochronnych likwidowanej elektrowni "Halemba".
Szczególną uwagę poświęcono występowaniu wstrząsów wysokoenergetycznych oraz przestrzeganiu procedur związanych z usuwaniem szkód w obiektach budowlanych objętych ochroną konserwatorską.

do góry