Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów górniczych i (..)

Spotkanie z kierownikami działów górniczych i kierownikami działów wentylacji

11 Maja 2012
W dniu 11 maja 2012 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów górniczych i kierownikami działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach z udziałem przedstawiciela Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Podczas narady omówiono:
  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,
  • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń,
  • stan bezpieczeństwa pracy w podmiotach wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego
  • wybrane zagadnienia związane z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 9.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981),
  • choroby zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem pylicy płuc.
W trakcie narady przedstawiono także okoliczności wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 10.05.2012 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Sośnica-Makoszowy" Ruch Makoszowy.
do góry