Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rybnik: Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Rybnik: Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

8 Czerwca 2012
6 czerwca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyła się okresowa narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której brali udział przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju i Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach.

Program narady obejmował m.in.:
- stan bezpieczeństwa pracy w minionym okresie br. w podziemnych zakładach górniczych, w tym w nadzorowanych przez Urząd, z uwzględnieniem problematyki "czynnika ludzkiego",
-  działania naprawcze i profilaktyczne oraz wnioski po wypadkach śmiertelnych: w KW S.A. Oddział KWK "Marcel" i JSW S.A. KWK "Krupiński",
- stan realizacji wniosków Komisji powołanej przez Prezesa WUG, dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia, pożaru i wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2011 r. o godzinie 19.45 w JSW S.A. KWK "Krupiński" w Suszcu,
- plan ruchu zakładu górniczego oraz zezwolenie na uruchomienie ściany, w aspekcie warunków koncesji, projektu zagospodarowania złoża i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w świetle ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz odrębnych przepisów,
- wyniki kontroli, przeprowadzonych przez Urząd w minionym okresie 2012 r.
do góry