Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Współpraca OUG w Krośnie oraz Oddziału UDT w Rzeszowie

Współpraca OUG w Krośnie oraz Oddziału UDT w Rzeszowie

4 Czerwca 2012

1 czerwca br. w siedzibie Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Rzeszowie odbyło się spotkanie z udziałem Dyrektorów i inspektorów OUG w Krośnie oraz Oddziału UDT w Rzeszowie. Spotkanie związane było m.in. z realizacją zapisów porozumienia pomiędzy Prezesem WUG i Prezesem UDT w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego i urzędu dozoru technicznego. Podczas obrad omówiono m.in. zagadnienia dotyczące oceny stopnia zagrożenia stwarzanego przez maszyny, urządzenia oraz instalacje techniczne eksploatowane w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, a w szczególności urządzenia ciśnieniowe oraz dźwignicowe. Przedstawiono stan wypadkowości na terenie właściwości miejscowej OUG w Krośnie oraz podkreślono celowość współdziałania w zakresie ustalania przyczyn ewentualnych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych podczas eksploatacji maszyn i urządzeń objętych dozorem UDT. Podsumowując spotkanie, zwrócono uwagę na celowość dalszego kontynuowania współpracy pomiędzy  jednostkami.

do góry