Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rybnik: Posiedzenie zespołu porozumiewawczego

Rybnik: Posiedzenie zespołu porozumiewawczego

22 Listopada 2012

21 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Marklowice, KW S.A. w Katowicach, KW S.A. Oddziałów KWK "Marcel" i "Jankowice" WUG w Katowicach oraz OUG w Rybniku.
Porządek spotkania obejmował m.in. zagadnienia dotyczące:
- analizy wyników obserwacji wpływów dokonanej eksploatacji górniczej (geodezyjnych i budowlanych, w tym wychyleń budynków powyżej 20‰ oraz zaistniałych deformacji nieciągłych),
a w szczególności stwierdzonych uszkodzeń, wymagających niezwłocznego usunięcia,
- zakłóceń stosunków wodnych spowodowanych działalnością górniczą oraz podejmowanych w tym zakresie działań profilaktycznych i naprawczych,
- wykonania planu napraw szkód górniczych, spowodowanych ruchem zakładu górniczego za rok 2011 oraz wg stanu na dzień 30.10.2012r.
- planowanej eksploatacji w nawiązaniu do projektów planu ruchu, "Programu eksploatacji złoża i ochrony powierzchni kopalń "Marcel" i "Jankowice" w Polu Marklowice na lata 2013-2015,
2016-2018 oraz perspektywicznie do wyczerpania złoża", a także ustaleń zawartych w Uchwale Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG, z dnia 13.07.2012 r.
W ramach dyskusji poruszono m.in. kwestie:
- likwidacji zalewisk i terenów podtopionych,
- regulacji rzek i potoków,
- budynków odszkodowanych i nadal zamieszkałych,
- budynków nadmiernie wychylonych,
- procedur usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego,
- ujmowania działalności górniczej w studiach uwarunkowań i kierunków rozwoju gmin, a także w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

do góry