Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kraków: Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru (..)

Kraków: Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego

22 Listopada 2012

21 listopada br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego i Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. Było ono wynikiem postanowień porozumienia zawartego w 2007 r. pomiędzy Prezesem WUG a Prezesem UDT w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Urzędem Dozoru technicznego. Podczas spotkania, prezentowano wyniki dotychczasowych działań obu instytucji w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach i instalacjach ciśnieniowych i dźwignicowych.
W trakcie spotkania przedstawiono między innymi stan wypadkowości w górnictwie oraz w nadzorowanych przez Urząd zakładach górniczych za 2012 r. w aspekcie ruchu maszyn i urządzeń, trybu prowadzenia czynności kontrolnych oraz współdziałania obu instytucji w zakresie bezpieczeństwa ruchu maszyn, urządzeń i instalacji ciśnieniowych i dźwignicowych. Omówiono wybrane wypadki i niebezpieczne zdarzenie zaistniałe podczas eksploatacji urządzeń energomechanicznych. Zaprezentowano wpływ czynnika ludzkiego na zaistnienie wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, a także czynniki szkodliwe występujące podczas eksploatacji urządzeń technicznych.
Podczas dyskusji poruszono również zagadnienia współdziałania obu urzędów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji lub złego stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji technicznych w zakładach górniczych.
Zwrócono uwagę na potrzebę dalszego koordynowania działań w dziedzinie popularyzowania bezpiecznej pracy urządzeń technicznych. Podkreślono konieczność kontynuowania współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

do góry