Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rybnik: Spotkanie z ZSIP podziemnych zakładów górniczych (..)

Rybnik: Spotkanie z ZSIP podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku

24 Maja 2012

23 maja br. w siedzibie OUG w Rybniku odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.: KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch Borynia i Zofiówka,
KWK "Jas-Mos", KWK "Krupiński" i KWK "Pniówek", Kompanii Węglowej S.A. Oddziałów KWK: "Chwałowice", "Jankowice", "Marcel", "Rydułtowy-Anna" oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. "CZOK" Ruch III - Rejon "Dębieńsko".
W czasie obrad omówiono m.in.:
- priorytety działania organów nadzoru górniczego w 2012 r.,
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w tym w podziemnych zakładach nadzorowanych przez tut. Urząd w roku 2011 oraz w minionym okresie 2012 r., z uwzględnieniem problematyki "czynnika ludzkiego",
- przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w 2012 r., wynikające z nich wnioski na przyszłość oraz podjęte lub konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne,
- choroby zawodowe w górnictwie, spowodowane czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
w środowisku pracy.

W ramach dyskusji poruszono m.in. zagadnienia:
- jakości środków ochrony indywidualnej,
- organizacji i bezpieczeństwa pracy w robotach prowadzonych przez firmy usługowe,
- zgodności obłożenia robót górniczych z ustaleniami odpowiednich dokumentacji,
- skuteczności urządzeń odpylających w wyrobiskach.

do góry