Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rybnik: Spotkanie z zastępcami KRZG, kierownikami (..)

Rybnik: Spotkanie z zastępcami KRZG, kierownikami działów wentylacji oraz bhp i szkolenia

31 Maja 2012

30 maja br. w KW S.A. Oddział KWK "Jankowice" w Rybniku odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Rybniku z I zastępcami KRZG, kierownikami działów wentylacji oraz bhp i szkolenia podziemnych zakładów górniczych KW S.A. Oddziałów KWK: "Chwałowice", "Jankowice", "Marcel", "Rydułtowy-Anna" oraz JSW S.A. KWK: "Borynia-Zofiówka" Ruch Borynia i Zofiówka, "Jas-Mos", "Krupiński" i "Pniówek". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kompanii Węglowej S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
W czasie obrad omówiono m.in.:
- stan bezpieczeństwa pracy w minionym okresie br. w podziemnych zakładach górniczych z uwzględnieniem problematyki "czynnika ludzkiego",
- działania naprawcze i profilaktyczne oraz wnioski po wypadkach oraz niebezpiecznych zdarzeniach do jakich doszło w KW S.A. Oddział KWK "Marcel" i JSW S.A. KWK "Krupiński",
- określanie ilości powietrza w rejonach ścian, na podstawie wskazań anemometrów, zabudowanych w chodnikach przyścianowych, ustalanie wartości progowych, w tym weryfikowanie współczynników korekcyjnych,
- aktualny stan zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia oraz działania organizacyjno-techniczne zmniejszające zapylenie powietrza na stanowiskach pracy w kopalniach węgla kamiennego,
- wyniki kontroli, przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w minionym okresie roku 2012.
W ramach dyskusji poruszono m.in. zagadnienia, związane z:
- dokumentowaniem pomiarów metanu przez przodowych i kombajnistów,
- zasadami sporządzania i zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych oraz trybem wprowadzania zmian,
- wydawaniem zezwoleń przez KRZG, na eksploatację obiektów, maszyn, urządzeń i ścian,
- zgłaszaniem do OUG, prac wykonywanych przez firmy usługowe w zakładzie górniczym,
- likwidacją wyrobisk przyścianowych,
- zgłaszaniem wypadków i niebezpiecznych zdarzeń.

do góry