Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z ZZ Kadra

Spotkanie z ZZ Kadra

28 Maja 2012

25 maja br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami Związku Zawodowego "Kadra" podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach z udziałem przedstawiciela Związku Zawodowego "Kadra" Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń,
- stan bezpieczeństwa pracy w podmiotach wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego
- wybrane zagadnienia związane z wejściem w życie z dniem 1.01.2012 r. przepisów ustawy z dnia 9.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
- choroby zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem pylicy płuc.
W trakcie narady przedstawiono przyczyny i okoliczności:
- katastrofy budowlanej związanej z pożarem mostu przenośnikowego do zbiornika węgla surowego przy szybie V, zaistniałej w dniu 18.02.2012 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Bielszowice" w Rudzie Śląskiej,
- wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 10.05.2012 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Sośnica – Makoszowy" Ruch Makoszowy,
- wypadku ciężkiego (amputacji podudzia lewego), który miał miejsce w dniu 31.03.2012 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Pokój" w Rudzie Śląskiej,
- wypadku ciężkiego, który miał miejsce w dniu 19.04.2012 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice,
- wyrzutu metanu i skał, zaistniałego w dniu 11.05.2012 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK "Budryk" w Ornontowicach,
- wypadku zbiorowego, zaistniałego w dniu 23.05.2012 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Bielszowice" w Rudzie Śląskiej.
W trakcie dyskusji szczególną uwagę zwrócono na pogorszenie się stanu bezpieczeństwa pracy w firmach zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego oraz na rosnącą zachorowalność na pylicę. Wskazano na konieczność podjęcia zdecydowanych działań i wprowadzenia właściwej profilaktyki w zakładach górniczych.

do góry