Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rybnik: narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Rybnik: narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

19 Grudnia 2013

18 grudnia br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował okresową naradę z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych, w której brali udział przedstawiciele przedsiębiorców. Program narady, prowadzonej przez dyrektora OUG w Rybniku
Piotra Karkulę, obejmował m.in.:
- Stan bezpieczeństwa pracy w podziemnych zakładach górniczych, z uwzględnieniem nadzorowanych przez tut. Urząd w minionym okresie 2013r. oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, w tym wpływ tzw. "czynnika ludzkiego".
- Podjęte lub konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne oraz wnioski po wypadkach oraz niebezpiecznych zdarzeniach (wypadek ciężki, z dnia 13.11.2013 r. w KW S.A. Oddział KWK "Marcel" oraz pożar, z dnia 28.10.2013 r. w JSW S.A. KWK "Pniówek").
- Gospodarkę złożem.

do góry