Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zmiany w komisjach specjalnych Prezesa WUG

Zmiany w komisjach specjalnych Prezesa WUG

7 Stycznia 2014

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołuje komisje do opiniowania stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych. W rozpoczynającym się właśnie roku w tym zakresie zaszły pewne zmiany. Została zmieniona liczba komisji, a ich tryb działania i skład osobowy uległy modyfikacji.

31 grudnia 2013 r. Prezes WUG ustalił nowy skład osobowy Komisji do spraw Ochrony Powierzchni. Ponadto z dniem 31 grudnia 2013 r. zostały zniesione: Komisja do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi oraz Komisja do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny. Ich zadania przejęła nowa Komisja do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Pełny zakres zadań, składu i trybu funkcjonowania Komisji powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego można znaleźć w Dziennikach Urzędowych WUG.

do góry