Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/SUG: Spotkanie z kierownictwem i dozorem wyższym wybranych (..)

SUG: Spotkanie z kierownictwem i dozorem wyższym wybranych firm usługowych wykonujących prace w szybach

12 Czerwca 2014

11 czerwca br. w siedzibie Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyło się spotkanie z kierownictwem i dozorem wyższym wybranych firm usługowych wykonujących prace w szybach, zorganizowane przez dyrektora Urzędu. Tematyka spotkania dotyczyła bezpieczeństwa wykonywania w szybach prac szczególnie odpowiedzialnych, w tym m.in.: technologie robót, kwalifikacje pracowników, szkolenia specjalistyczne, podział obowiązków pomiędzy zakładem górniczym a podmiotem wykonującym prace w ruchu zakładu górniczego. Omówiono stan bezpieczeństwa w górnictwie w okresie od stycznia do maja 2014 r. Przedstawiono wnioski z prowadzonych przez SUG postępowań dotyczących ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku zbiorowego, zaistniałego w czasie montażu kabla w szybie 26 sierpnia 2013 r. w KHW KWK "Mysłowice – Wesoła" oraz wypadku uszkodzenia gałek ocznych zaistniałego, 26 marca 2014 r. w TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina. Omówiono nieprawidłowości stwierdzane przez pracowników SUG podczas kontroli sposobu zabudowy kabli w szybach, w wybranych zakładach górniczych.

do góry