Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkania z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy (..)

Spotkania z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy oraz przedstawicielami Związku Zawodowego Kadra

12 Czerwca 2014

11 czerwca br. odbyły się dwa spotkania kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach: z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy oraz przedstawicielami Związku Zawodowego "Kadra" podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.
Podczas narad omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych, z uwzględnieniem problematyki tzw. "czynnika ludzkiego",
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.
W trakcie prezentacji wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w 2013 r. i 2014 r., zastępca Dyrektora OUG w Gliwicach przedstawiał wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn tych wypadków oraz zdarzeń.
Szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczną tendencję wzrostu liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich spowodowaną jazdą ludzi na przenośnikach taśmowych nieprzystosowanych do jazdy ludzi.
Ponadto wskazano na niepokojącą tendencję wzrostu ilości zdarzeń związanych z zapaleniami metanu przy mechanicznym urabianiu zwięzłych skał kombajnami oraz na konieczność skutecznego egzekwowania środków zabezpieczających przed zapaleniami metanu.
W trakcie spotkań wystosowano apel o większe zaangażowanie się w sprawy związane z poprawieniem bezpieczeństwa w zakresie transportu ludzi do miejsca pracy.

do góry