Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Seminarium "Wykonywanie robót geologicznych do (..)

Seminarium "Wykonywanie robót geologicznych do głębokości 100 m, obsługa geologiczno-górnicza zakładów górniczych oraz aktualne problemy z zakresu prowadzenia ruchu zakładów górniczych"

10 Października 2014

W dniach 8 - 9 października br., z inicjatywy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, odbyło się spotkanie seminaryjno-szkoleniowe przeznaczone dla przedstawicieli starostw z terenu województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Tematem spotkania było "Wykonywanie robót geologicznych do głębokości 100 m, obsługa geologiczno-górnicza zakładów górniczych oraz aktualne problemy z zakresu prowadzenia ruchu zakładów górniczych".
Podczas seminarium szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z:
- nadzorem i kontrolą nad wykonywaniem robót geologicznych do głębokości 100 m w świetle obowiązujących przepisów,
- dokumentacją ruchową w zakładach górniczych prowadzących działalność górniczą w oparciu o koncesje udzielane przez starostę,
- procesem koncesyjnym ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących ruchu zakładu górniczego w decyzjach koncesyjnych,
- likwidacją i rekultywacją wyrobisk po odkrywkowej działalności górniczej,
- prowadzeniem działalności górniczej bez wymaganej koncesji.
W spotkaniu seminaryjnym uczestniczyło 39 przedstawicieli starostw powiatowych z terenu województwa mazowieckiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego.

do góry