Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Komisja do zbadania przyczyn i okoliczności wypadku w KWK (..)

Komisja do zbadania przyczyn i okoliczności wypadku w KWK "Mysłowice-Wesoła"

15 Października 2014

Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 roku w KWK "Mysłowice-Wesoła". Ustalono pięć tematów, nad którymi pracować będą eksperci. Nie sprecyzowano terminu zakończenia prac Komisji, ponieważ jest to uzależnione od możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej. Będzie to możliwe dopiero po zlikwidowaniu zagrożenia.
Komisja pracuje w 19 osobowym składzie pod przewodnictwem Wojciecha Magiery, wiceprezesa WUG. Zastępcą przewodniczącego jest prof. Wacław Dziurzyński z Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. W jej składzie są przedstawiciele: Głównego Instytutu Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, Zarządu KHW S.A., zakładowej inspekcji pracy KWK Mysłowice-Wesoła, Związku Zawodowego Górników w Polsce, NSZZ " Solidarność", Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce oraz Porozumienia Związków Zawodowych KADRA. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Mirosław Koziura, prezes WUG, który powołał Komisję otwierając pierwsze jej posiedzenie przypomniał, że 6 października br. w KWK "Mysłowice-Wesoła", w ruchu "Wesoła" doszło do zaplenia metanu i prawdopodobnie wybuchu metanu w zrobach. W rejonie zagrożenia znalazło się 37 osób. Objętych wypadkiem zostało 39 pracowników, 32 zostało poszkodowanych.
Komisja wysłuchała informacji przedstawicieli KWK "Mysłowice-Wesoła" dotyczących: warunków górniczo-geologicznych ściany 560 (w której doszło do wypadku zbiorowego), występujących w niej zagrożeń naturalnych (IV kategoria zagrożenia metanowego, III stopień zagrożenia tąpaniami, klasa B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, III grupa skłonności węgla do samozapalenia), dynamicznej prognozy metanowości bezwzględnej, zastosowanych zabezpieczeń, zatrudnienia pracowników, prowadzonej profilaktyki i pomiarów, sytuacji przed wypadkiem oraz prowadzonej akcji ratowniczej.
Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Katowicach 19 aparatów ucieczkowych, które zostały zabezpieczone, zbadają biegli powołani przez śledczych prowadzących dochodzenie.
Tematy, nad którymi będą pracować eksperci są następujące:
1. Analiza sposobu przewietrzania, zagrożenia pożarowego, metanowego i zabezpieczeń gazometrycznych w rejonie ściany 560 w pokładzie 510 III w-wa na poziomie 665 m w aspekcie: analizy sieci wentylacyjnej kopalni oraz rejonu ściany 560, możliwości nagromadzenia metanu w zrobach i górnej części ściany 560 z uwzględnieniem prognozowanej metanowości, analizy procesu rozwoju pożaru z uwzględnieniem ogólnej charakterystyki rejonu ściany 560, analizy możliwości pochodzenia inicjału do zapalenia metanu w ścianie 560".
2. Analiza stanu zagrożenia tąpaniami uwzględniająca: prognozę oraz działania profilaktyczne w rejonie ściany 560 w pokładzie 510 III w-wa na poziomie 665 m w kontekście pozostałych zagrożeń naturalnych oraz warunków górniczo-geologicznych, wynikających z występujących w otoczeniu ściany zrobów, wpływ ewentualnej eksploatacji pokładu 510 III w-wa na poziomie 665 m ścianą 522 na szczelność otamowanego pola pożarowego, utworzonego dla ściany 560 w KWK "Mysłowice-Wesoła".
3. Przebieg i ocena akcji ratowniczej związanej z zapaleniem metanu oraz wypadkiem zbiorowym, zaistniałymi w dniu 6 października 2014 r."
4. Określenie czasu i warunków bezpiecznego otwarcia i penetracji rejonu ściany 560 w pokładzie 510 III w-wa na poziomie 665 m w KWK "Mysłowice-Wesoła".
5. Analiza zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w rejonie ściany 560 w pokładzie 510 III w-wa na poziomie 665 m w. KWK "Mysłowice-Wesoła" w Mysłowicach" (będzie możliwa dopiero po otwarciu i penetracji rejonu).

do góry