Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Seminarium poświęcone wynikom prac Komisji powołanej po (..)

Seminarium poświęcone wynikom prac Komisji powołanej po katastrofie budowlanej w KWK "Szczygłowice"

26 Maja 2009
W dniu 26 maja 2009 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się seminarium poświęcone przedstawieniu wyników prac Komisji powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego oraz katastrofy budowlanej zaistniałych w dniu 4 września 2008 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" w Knurowie. Wzięli w nim udział kierownicy działów robót górniczych.

Podczas seminarium przedstawiono przebieg prac Komisji oraz omówiono opracowania wykonane na jej zlecenie. W dalszej kolejności poddano ocenie przebieg akcji ratowniczej i poinformowano o zakresie czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Zaprezentowano również propozycje działań zmierzających do zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości. Następnie podjęto dyskusję wokół omówionych zagadnień.
do góry