Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Seminarium pt. „Obudowa kotwowa jako skuteczny sposób (..)

Seminarium pt. „Obudowa kotwowa jako skuteczny sposób poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w kopalniach wydobywających węgiel kamienny”

22 Marca 2016

22 marca 2016 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się seminarium dla kierowników ruchu  podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, obejmujące zagadnienia dotyczące stosowania obudowy kotwowej.

Seminarium pt. „Obudowa kotwowa jako skuteczny sposób poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w kopalniach wydobywających węgiel kamienny” przeprowadzono z inicjatywy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, a jego organizatorem był Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego WUG. Stanowi ono kontynuację cyklu działań prewencyjnych Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie wdrażania dobrych praktyk w górnictwie dla poprawy bezpieczeństwa.

Podczas seminarium, które prowadził Wiceprezes WUG Wojciech Magiera, poruszono następujące tematy:

  • stan bezpieczeństwa w górnictwie,
  • samodzielna obudowa kotwowa a bezpieczeństwo pracy w kopalniach,
  • obudowa kotwowa w aspekcie obowiązujących wymagań przepisów,
  • zasady wykonywania obudów kotwowych i podporowo-kotwowych,
  • wpływ zmienności obudowy oraz własności wytrzymałościowych i odkształceniowych górotworu na stosowanie obudowy kotwowej w podziemnych zakładach górniczych węglowych,
  • obudowa kotwowa wczoraj i dziś, jako czynnik postępu przy prowadzeniu robót górniczych,
  • doświadczenia firm wykonawczych we wdrażaniu i wykonywaniu obudowy kotwowej oraz przykotwianiu obudowy podporowej.

Spotkanie zakończono merytoryczną dyskusją dotyczącą poruszonych zagadnień.

do góry