Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru (..)

Spotkanie z przedstawicielami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego

17 Marca 2016

16 marca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa i pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowych Urzędów Górniczych w Katowicach, Rybniku i Gliwicach oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego
z osobami kierownictwa Oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Bielsku-Białej, Częstochowie i w Opolu. W spotkaniu uczestniczył również zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego.

W trakcie spotkania omówiono m.in.:

  • właściwości miejscowe i rzeczowe urzędów,
  • realizację zadań wynikających z ww. porozumienia,
  • stan bezpieczeństwa maszyn w górnictwie,
  • zagadnienia dotyczące dokumentacji maszyn i instalacji oraz zakres ich kontroli,
  • współpracę w zakresie wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, będących w obszarze kompetencji organów,
  • wypadki i zdarzenia związane z eksploatacją urządzeń technicznych dozorowanych przez UDT,
  • planowane działania na rok 2016 oraz kompetencje OUG i UDT na obszarach objętych działalnością górniczą.

Zasady współpracy organów nadzoru górniczego z UDT reguluje porozumienie zawarte 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, w sprawie współpracy Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych.

 

do góry